Zapamiętaj ten numer!: KRS. 0000030497

Zwracam się do wszystkich podatnków. Proszę o przekazanie 1,5% swojego podatku na naszą organizację. Za uzyskane pieniądze zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia kupujemy sprzęt medyczny chorym nowotworowym, wypożyczamy bezpłatnie, pomagamy rzeczowo i finansowo w ciężkiej sytuacji rodziny. Pomagamy dzieciom osieroconym. Często  bywa tak, że chory nie ma pieniędzy na dojazd na chemioterapię, na wykup leków, na opał na zimę, czasami na jedzenie. Tereny powiatu Giżyckiego i Węgorzewskiego to tereny, gdzie jest dość duże bezrobocie. Często emeryt utrzymuje całą rodzinę. Aby rozpoznać problemy rodziny tam, gdzie jest choroba nowotworowa, niepełnosprawność, lub chory długoterminowy zatrudniamy pracownika socjalnego. To on rozpoznaje sytuacje trudne rodziny, to on składa wnioski z propozycją pomocy rodzinie do Zarządu, to on wie wszystko o potrzebach w chorobie.

Na konto Stowarzyszenia można też dokonywać wpłat w formie darowizn. Numer rachunku: 77 9343 0005 0014 1673 2000 0010. W tytule płatności prosimy wpisać "Darowizna"

Wszystkim, którzy pomagają Stowarzyszeniu słowem, darem i czynem serdecznie w imieniu  Chorych, Zarządu i własnym Dziękuję.

Giżycko dnia 01.02.2011 r. MARIA POPIELUCH

 

 

opp

 

 

  • 3
  • 5
  • 4
  • historia_promyk
  • Federacja_Organizacji_Socjalnych_FOSA
  • 6
  • promyk-gizycko_pl
  • 2