Drukuj
Kategoria: Informacje

Historia Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową

„ PROMYK” w Giżycku

 

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym VIII Wydział Sądu Gospodarczego 21.07.2001 r. KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI:

Maria Popieluch, Krystyna Szydłowska, Maciej Adamski, Barbara Wierzbicka, Zbigniew Bolesławicz.

Celem działania Stowarzyszenia jest:

Cel swój Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 

W 2002 roku zgodnie ze Statutem zarejestrowaliśmy NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI PALIATYWNEJ DOMOWEJ w Giżycku ul. Pionierska 11 tel./fax. 87 428 41 71.

 

W 2006 r. Stowarzyszenie uzyskało status ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS. 0000030497

Stowarzyszenie jest członkiem Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku.

Stowarzyszenie jest członkiem Federacji Organizacji Społecznej w Olsztynie jesteśmy w Sieci Palium.

 

Od 2011 r. Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową "PROMYK" zostaje podmiotem leczniczym. W swoim składzie ma przedsiębiorstwo - Niepubliczny Zakład Opieki Paliatywnej Domowej. W przedsiębiorstwie tym utworzono następujące komórki organizacyjne:

  1. Hospicjum Domowego w Giżycku
  2. Hospicjum Domowego w Węgorzewie
  3. Poradni Medycyny Paliatywnej w Giżycku
  4. Poradni Medycyny Paliatywnej w Węgorzewie
  5. Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej w Giżycku
  6. Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej w Węgorzewie
  7. Hospicjum Domowego dla Dzieci w Giżycku

 

Na przestrzeni kilku lat działalności Stowarzyszenie przeprowadziło dużo różnorodnych akcji.

Były to akcje lokalne jak i ogólnokrajowe organizowane przez Fundację Hospicyjną w Gdańsku.

 

Skład obecnego Zarządu:

 

PREZES:  Maria Popieluch pielęgniarka Hospicjum Domowego w Giżycku
Wiceprezes:  Katarzyna Niedbajło pielęgniarka Hospicjum Domowego w Giżycku
Sekretarz:  Krystyna Szydłowska pielęgniarka koordynująca w Hospicjum Domowym w Giżycku
Skarbnik:  Monika Dziel pielęgniarka Hospicjum Domowego w Giżycku
Członek:  Olga Ostapkowicz pracownik socjalny Hospicjum Domowego w Giżycku

 

OPP - Organizacja Pożytku publicznego

 

Stowarzyszenie od czasu , gdy otrzymało status opp z 1% podatku dokonuje zakupów sprzętu medycznego, który w pierwszej kolejności jest bezpłatnie wypożyczany chorym na chorobę nowotworową w okresie terminalnym, a następnie chorym nie nowotworowym z powiatu Giżycko i Węgorzewo.

Jest to następujący sprzęt:

Ww sprzęt służy chorym w Hospicjum Domowym, Poradni Medycyny Paliatywnej i Pielęgniarskiej Domowej Opiece Długoterminowej w Giżycku i Węgorzewie oraz Hospicjum Domowego dla Dzieci

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI PALIATYWNEJ rozpoczął swoją działalność w 2002 r.

Obecnie jest przedsiębiorstwem w stowarzyszeniu "PROMYK".

Zakład jest działalnością statutową Stowarzyszenia i działa na podstawie Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego oraz przepisów obowiązujących w Zakładach Służby Zdrowia.

Na czele Zakładu działa Zarząd Stowarzyszenia "PROMYK":

Zarząd na stanowisko dyrektora od początku swojej działalności powołał MARIĘ POPIELUCH z wykształcenia mgr pielęgniarstwa 1979 r. Akademia Medyczna w Lublinie.

 

W Niepublicznym Zakładzie Oieki Paliatywnej Domowej (przedsiębiorstwo) pracują:

 

Lekarz i dwie pielęgniarki kończą specjalizację z Medycyny Paliatywnej.

Personel pracuje zgodnie z wymogami NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA w Olsztynie.

Wszyscy pracownicy są członkami Stowarzyszenia.

 

Akcje w Stowarzyszeniu:

2005 r.

2006 r.

2007 r.

2008 r.

 2009 r.

 

Na rzecz Stowarzyszenia Radio Planeta w Giżycku zorganizowało BAL CHARYTATYWNY podczas którego przeprowadzono aukcję i zebrano ponad 4.000,00 zł. Pieniądze te przekazano dzieciom chorym na chorobę nowotworową z Giżycka. Każde dziecko otrzymało 2.037,37 zł.

Są bardzo ambitne plany na kolejne lata ale o nich w aktualnościach...