Stowarzyszenie na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową „PROMYK” informuje, że Pani Prezes Maria Popieluch wygrała wojewódzki konkurs „AKTYWNA SENIORKA” organizowany przez Federację Organizacji Socjalnych FOS-a oraz Wojewódzką Radę Seniorów.

Specjalne gratulacje złożyli obaj Burmistrzowie: Pan Wojciech Karol Iwaszkiewicz oraz Cezary Piórkowski. W ten dostojny sposób przekazano Pani Marii dyplom, kwiaty oraz statuetkę.

 Aktywna Seniorka

Serdeczne gratulacje składa również Zarząd:

                               Katarzyna Niedbajło
                               Krystyna Szydłowska
                               Monika Dziel
                               Olga Ostapkowicz


Giżycko, 24.11.2021 r.